Home

Høgevarde Vel nå på FACEBOOKHUSKET Å BETALE


KONTINGENTEN?


Betal 250 kr til


konto: 2351.72.44082


  Høgevarde Vel

Høgevarde HytteområdeHøgevarde hytteområde ligger i Hallingdalen i området ved Gulsviksetra og rett nedenfor Høgevardetoppen, 1459 moh. Høgevarde Vel skal ivareta hytteeiernes interesser og bidra til å skape et positivt og godt miljø for oss som er i fjellet.

 

Høgevarde Vel har en felles facebook gruppe "Høgevarde Vel" for sine medlemmer, der vellets medlemmer kan dele nyttig informasjon, turtips, bilder og ideer. - Kom gjerne med bidrag!


Denne siden er åpen for alle og vil være et tillegg til facebook siden.

Innmelding Høgevarde  Vel
Alle eiere av fritidsboliger/tomter i Høgevarde hytteområde der Høgevarde AS har solgt tomter regulert for hytteformål, er obligatorisk medlemmer av vellet. På frivillig basis kan også eiere av øvrige fritidsboliger/tomter i Gulsvikfjellet være medlem av Vellet.

 

Senest 2 uker etter salg og overdragelse av fritidsbolig/tomt til ny eier skal Vellets styre varsles skriftlig pr e-post til post@hogevardevel.no;


Eiendommens beliggenhet i felt nummer og tomt nummer, samt gnr og bnr på eiendommen som selges og

Kjøpers navn, adresse, telefon og E-post adresse.


Informasjon om medlemsavgiften for 2017 finner du her - . Kontingenten forfaller normalt til betaling i juni, men etterbetales ved kjøp etter dette tidspunkt ved bruk av samme detaljer.

 


Tur og løypenett


Høgevarde hytteområde tilbyr et vell av turmuligheter året rundt. Her kan du nå små og store topper - som Sauvallsnatten, Hesteleinnatten, Gråfjell, Vardefjell, Fagerlinatten og selvfølgelig Høgevardetoppen med sine 1459 moh. Høgevarde har utviklet et løypekart og et 11 på topp kort - for de som tar utfordringen og "samler alle toppene i løpet av sesong".


Høgevarde er hovedattraksjonen for de fleste og er Norges nest beste utkikkspunkt. Turistforeningen har merket en "T" sti fra Gulsviksetra og opp til toppen. Fra Hallingdalsiden går du til Gulsviksetra og over brua rett ved setra - ta siste veien til Høyre. Rett bak hytteveggen til den brune hytta med rødt tak i lia øverst til venstre, finner du den merkede stien som går opp langs Høgevardebekken.


Hvis du er i god form bruker du ca 2 timer opp og noe mindre ned, men om du setter av 3 - 3,5 timer opp kan du ta det med ro og nyte utsikten med diverse stopp oppover.

Copyright      ©      All      Rights      Reserved