Hvordan arbeider styret

I henhold til vedtektene avholdes ordinært årsmøte en gang pr år hvor det foretas valg og styrets hovedarbeidsområder fastsettes av årsmøtet.

Styret avholder mellom 6-10 møter i året.  På styremøter følger vi opp aktivitetsplanen vedtatt av årsmøtet, behandler innkomne saker og følger opp saker som er relevant for vellet.

Høgevarde Vels Styre for 2017

 

Johan Christian Havstad- HV2:

  • Styrets leder - Hovedansvar for samarbeidet med Høgevarde AS.
  • Leder

 

Tor Inge Eriksen - HV8:

  • Leder Selvkostkomiteen

 

Knut Irion - HV5

  • Leder Plankomiteen

 

Tore Jostein Jakobsen - HV3

  • Kasserer, økonomi og medlemsregister

 

Ragnhild Skjævestad - HV2

  • Informasjon og nettredaktør

 

Per Ivar Lehne - HV3

  • Løype, sti og veg

 

Yngve Bastesen - HV1

  • Arrangement og aktiviteter

Vi i styret ønsker en åpen og god dialog med alle hytteeiere på Høgevarde. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss på vår e-post: post@hogevardevel.no

All kommunikasjon blir besvart av styret - og den i styret som har ansvar for det aktuelle området. For å gi dere en oversikt over hvem vi er og hvilke interesseområder styremedlemmene ivaretar - se listen over.

Ønskes kontakt med ett enkelt styremedlem - vil korrespondanse videresendes umiddelbart til ønsket kontaktperson - oppgi hvem du ønsker kontakt med. Ønskes saker eller temaer behandlet av styret kan disse sendes til oss på post@hogevardevel.no

Opphavsrett • Høgevarde Vel