Fiske

Fiskelykke!

Fiskekonkurranse på Høgevarde 19. august 2017 kl. 13.00
Årets fiskekonkurranse avvikles lørdag 19. august kl. 13.00. Vi møtes på uteområdet ved lavvoen ved Fisketjenna, senest 12.45, for registering av deltagere.  Selve fiskekonkurransen begynner kl. 13.00 og er gratis for alle.


Det kan fiskes i begge tjenna og kl. 15.00 skal både mark og sluk opp av vannet. Så blir det registering av fangster ved lavvoen, og premieutdeling senest kl.15.30. Vi legger opp til premiering for største fisk, flest fisk og samlet vekt, og med klasser for barn under 12 år, og for alle (også voksne) over 12 år. Som tidligere år blir det mange fine premier. I tillegg blir det grilling av pølser til alle barna.  Også det gratis.

Det vil bli satt ut fisk i begge tjennene noen dager før fiskekonkurransen så vi oppfordrer alle om    ikke å fiske i fisketjennene den siste uken før fiskekonkurransen.


Før fiskekonkurransen vil det bli «offisiell» åpning av den nye fiskebryggen ved Lavoen. Fiskebryggen er ført opp med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Høgevarde AS har bidratt til å opparbeide vei ned til fiskebryggen samt anlegge landgang ut til bryggen.


RAPPORT FRA FISKEKONKURRANSEN 2017 FINNER DU HER


Styret                                                                                                                                                        Høgevarde fiskeforening


Bilder fra fiskekonkurransen 09.08.14 ved Fisketjenna:

Støtte - kalking, Fra vedtak i Høgevarde vel 22/5-2013

Høgevarde har trukket seg fra videre støtte til kalking av vannene. Fiskeforeningen klarer ikke alene å finansiere fiskepleien i vannene og har henvendt seg til Vel-styret med bønn om tislkudd.

Fiskeforeningen er en frittstående forening utenom Velforeningen. Den har noen engasjerte medlemmer som ivrer for fisket. Salgsprospektene for Høgevarde har angitt at fisket er fritt for alle hytteeierne. Høgevarde AS skal ha avtaler med andre grunneiere som sikrer at vi får fiske i flere vann. Videre skal Høgevarde AS fra tid til annen ha satt ut fisk og bidratt til å kalke vannene. I fjor ble Fiskeforeningen og Høgevarde AS enig om en ny finansieringsform som skulle utløse støtte fra fylkeskommunen til kalking av vannene. Dette medførte at det måtte innkreves en fiskeavgift. Denne fiskeavgiften har ikke slått ann og finansieringen av fiskepleien i en prekær situasjon.

Vel-styret har  vurdert henvendelsen fra fiskeforeningen og mener at fiskeforeningen må finne en finansieringsform som ikke krever støtte fra Velforeningen, men vil for inneværende år bevilge kr.10 000,- som en engangsstønad.

Morten Aursand fra HV 4  hadde noen vellykkede fisketurer siste året, etter hytta var ferdig i juli i fjor.

Den store ørreten på det ene bildet Veide 1,7 kilo og var 55cm lang. Det finnes nok større fisk der den kom fra…………….. vi lurer på hvor?

Har du noen gode fiskehistorer eller bilder - send de inn til oss på hogevardevel@post.no.

For mer informajson om fiskemuligheter se Høgevarde Fiskeforenings egen hjemmeside.

Opphavsrett • Høgevarde Vel